Komunikaty

Światowy Dzień Świadomości Autyzmu 9 kwietnia (wtorek) 2024 r. Miejskie Centrum Kultury w Nowym Targu Tegoroczne obchody Światowego Dnia Świadomości Autyzmu to bardzo wiele wydarzeń od bezpłatnych wykładów poprzez akcje …

Skarb Państwa – Wojewoda Małopolski przyznał w 2024 r. Gminie Miasto Nowy Targ środki finansowe w formie dotacji celowej w wysokości 264 203 zł (słownie: dwieście sześćdziesiąt cztery tysiące dwieście …

Skarb Państwa – Wojewoda Małopolski przyznał w 2024 r. Gminie Miasto Nowy Targ środki finansowe z Funduszu Solidarnościowego w wysokości 472 104,96 zł (słownie: czterysta siedemdziesiąt dwa tysiące sto cztery …

Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Targu zaprasza i zachęca do współpracy rodziny, które chciałyby zostać rodzinami wspierającymi dla rodzin mających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych. Zakres zadań rodziny wspierającej oraz …

ZAPYTANIE OFERTOWE

Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Targu zaprasza do składania ofert na realizację zadania: Świadczenie usług opiekuńczych w 2024 roku

Bezpłatna rehabilitacja domowa na NFZ dla pacjentów ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub niezdolnością do samodzielnej egzystencji: Więcej szczegółów pod numerem telefonu 511 115 700

Wesołego Alleluja !

Niech nadchodzące Święta Wielkiej Nocy napełnią Państwa serca radością, nadzieją i spokojem. Niech czas ten będzie okresem wzajemnej życzliwości, przezwyciężenia trudności oraz okazją do spędzenia wspaniałych chwil w gronie najbliższych. …

Światowy Dzień Świadomości Autyzmu 9 kwietnia (wtorek) 2024 r. Miejskie Centrum Kultury w Nowym Targu Tegoroczne obchody Światowego Dnia Świadomości Autyzmu to bardzo wiele wydarzeń od bezpłatnych wykładów poprzez akcje …

Skarb Państwa – Wojewoda Małopolski przyznał w 2024 r. Gminie Miasto Nowy Targ środki finansowe w formie dotacji celowej w wysokości 264 203 zł (słownie: dwieście sześćdziesiąt cztery tysiące dwieście …

Skarb Państwa – Wojewoda Małopolski przyznał w 2024 r. Gminie Miasto Nowy Targ środki finansowe z Funduszu Solidarnościowego w wysokości 472 104,96 zł (słownie: czterysta siedemdziesiąt dwa tysiące sto cztery …